19.11.2015

Kampanjastrategia

Kampanjastrategia


Kun EK hyväksyy hakemuksemme, meillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoitukset. Siksi on välttämätöntä, että kaikki valmistelutyö on valmis ennen aloitteen lähettämistä. Kuvittelemme tämän kampanjan tekemistä yhteistyössä kaikkien asiasta kiinnostuneiden ympäristöjärjestöjen, koulutuslaitosten, järkevien poliitikkojen ja muiden kiinnostuneiden puolueiden kanssa ympäri EU:ta.

Kampanja toimii luomalla strategisia liittoumia samanmielisten järjestöjen ja vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa. Lobbaamme EU-instituutioita ja Meppejä. Käynnistämme samanaikaisesti paikallisia ja kansallisia aloitteita ryöppyvaikutuksen saavuttamiseksi ja tuomme aiheen lähemmäs kotiamme. Laukaisemme myös multimedia- ja kommunikointikampanjan opetusvivahteella, jossa kansalaisille tiedotetaan ja heitä kannustetaan tiedon sekä taitojen lisäämiseen, jotta voimme vaikuttaa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla kaikissa EU-osavaltioissa samalla kunnioittaen luonnon oikeuksia jokapäiväisessä elämässämme.

Jälkivaiheessa keskitymme yksilön ja yhteisöjen rooliin käyttäytymisen muuttamisessa sisältäen laajentuneen maailmankuvan, joka on sopusoinnussa kaikkea elämää hallitsevien universaalien lakien kanssa. Tähän kuuluu ympäristötietoisuus; luonnon kanssa harmoniassa eläminen; “henkilökohtaisen lain” ja yksilön vuorovaikutus suhteessa arvoihin ja lait, jotka muodostuvat kollektiivisesti; luontoon liittyvien “yhteisvallan” järjestelmien hahmottaminen, kuten permakulttuuri, luonnon matkiminen, vaihtoehtoiset hallinto- ja talousjärjestelmät, riidanratkaisumenettelyt yhteiskehittelyn kautta jne, jotka auttavat meitä saavuttamaan tarpeemme tavoilla, jotka parantavat kokonaiskestävyyttä; ja kuinka henkilökohtaiset teot uudelleenyhdistämisen eteen lisää joustavuutta ja myötätuntoa kehittäen yhteiskuntiamme kollektiivisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti