19.11.2015

Paradigmat

Vanhentuneet paradigmat


Nykyiset lait useimmissa maissa toimivat vanhentuneiden kaavojen mukaan:
  • Mekaaninen (esim. näkemällä maailman koostuvan eristetyistä ja toisiinsa liittymättömistä esineistä, jotka vuorovaikuttavat ennustettavilla tavoilla);
  • Ihmiskeskeinen (esim. näkemällä maailman olevan olemassa vain ihmisten käyttöä varten - tästä kumpuavat ajatukset “luonnon resursseista” ja “luonnonvaroista”, jolloin luonnon arvot nähdään ihmiskunnan käyttövarana, sen itseisarvon sijaan)
  • Ristiriitainen (kilpaileva/rangaistustarpeinen malli, jossa yksi ryhmä voittaa toisen kustannuksella)
Mikään näistä paradigmoista ei heijastu täysistä tieteellisistä realiteeteista suhteessa siihen, miten luonnolliset järjestelmät toimivat. Tämä aiheuttaa illuusion “ylivoimasta” luontoa kohtaan, mikä on johtanut nykyiseen tilanteeseemme. Olemalla osa luontoa emme voi vahingoittaa sitä tekemättä vahinkoa itsellemme.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti