19.11.2015

Itseisarvo

Itseisarvo käyttöarvon sijaan


Tieteessä ja perinnetiedossa on jo kauan aikaa ymmärretty maailmamme olevan vaihtuva ja monimutkaisesti verkostoitunut. Kuitenkin lakimme ja yleiset kulttuurilliset asenteet epäonnistuvat toimimaan tämän tiedon pohjalta meidän kustannuksellamme. Puhumme “kestävyydestä” - mutta laillisten puitteidemme perustavanlaatuinen suuntaus on ristiriidassa koko käsitteen kanssa. On muutoksen aika - napajäät sulavat, metsät ja niiden asukit katoavat nopeaa tahtia koko planeetan myötä, mukaanlukien ihmiskunnan.

Luonnon oikeuksien lait sisältävät vision maailmasta, jossa lakimme ja kulttuurimme kunnioittaa vastavuoroisesti maapallomme syvällistä myötäistä olemassaoloa ja tukee terveitä suhteita kaikkeen elävään. Se laajentaa ajatuksia yhteisöstä koskemaan koko elämän kirjoa - joka on kirjattuna myös Earth Charter-aloitteeseen.

Näin tekemällä voimme luoda lailliset puitteet, jossa luonnon perustavanlaatuinen aktiivinen rooli kaiken elämän ylläpitämisessä on tunnistettu - elottomana ja kulutustavarana kohtelemisen sijaan. Se luo lainsäädännön, joka kunnioittaa luonnon verkostoitumisen lakia ja antaa meille mahdollisuuksia puolustaa luonnon itseisarvoa, ihmisten käyttöarvon sijaan. Nämä lait voimistavat kansalaisia suojelemaan luontoa ympäristön hallinnan kautta, edistäen vastuuta ja kannustaen positiiviseen yhteiskunnan muutokseen. Siksi aina vain useampi valtio ottaa tämän lähestymistavan käyttöön - ja miksi ehdotamme että EU - eräs voimakkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista poliittisista toimijoista - tekee samoin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti