19.11.2015

Saavutus

Mitä tällä saavutetaan?


Aloitteen avulla voimme lisätä yleistä tietoisuutta laillisista ja ekologisista rakenteista ja niihin liittyvistä tarpeellisista muutoksista, jotta voisimme vastata aikamme haasteisiin.

Aloitteessa toivotaan EU komission luovan lakiehdotuksen parlamentille ehdotustemme perusteella. Jos ehdotus tehdään ja direktiivi otetaan käyttöön, EU-osavaltioiden tulisi luoda kansallinen lainsäädäntö sen pohjalta. Tämä kehittäisi huimasti ympäristölakien paradigmaa Euroopassa ja näyttäisi positiivista esimerkkiä muulle maailmalle. Näiden lakien hyväksymisen kautta saataisiin kunnolliset lailliset puitteet mahdollistaaksemme ympäristömme kestävyyden, josta jokainen nykyinen ja tuleva asukas sekä eliölajit hyötyisivät, jonka seurauksena kokonaisvaltainen sinnikkyys paranisi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti