19.11.2015

Miksi oikeudet

Miksi “Luonnon Oikeudet”?


Lakiemme korkeimmat suojelukset ilmenevät “oikeuksien” muodossa. Lait sääntelevät ihmisten käyttäytymistä, mutta pääasiassa “oikeushenkilöiden” välillä. Siinä tunnustetaan väljästi kahdentyyppisiä “oikeushenkilöitä” - ihmisiä ja heidän luomiaan ajatuksia, kuten suuryritykset ja valtiot. Kaikkea muuta, luonto mukaanlukien, kohdellaan “omaisuutena”. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö-ongelmat nähdään suunnitteluongelmina ja niihin puututaan usein suunnittelu- ja hallintoelinten toimesta. Tämä on liian kapea-alainen lähestymistapa käsittääksemme moninaisia ongelmia, jotka ovat avainasemassa puututtaessa ekosysteemeihin muun olemassa olevan maailman kanssa.

Toinen vaihtoehto on riitely jälkikäteen - syyttelypeli. Tämä saattaa hyvittää ihmisiä rahallisesti, jotka ovat kärsineet taloudellista tai henkilökohtaista menetystä ympäristökatastrofin vuoksi, mutta se ei tee mitään palauttaaksemme tai suojellaksemme itse luontoa, tai ratkaise taustalla piileviä ongelmia, jotka alun alkaen mahdollistavat näiden toimintojen tapahtumisen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti