19.11.2015

Miksi nyt

Miksi nyt?


Meillä on edessämme ennennäkemättömiä haasteita, jotka kutsuvat meitä uudelleenarvioimaan suhdettamme luontoon - sekä osana että ilman. Vanhentuneet järjestelmät hallitsevat maailmaamme, eivätkä enää sovi tarkoitukseensa ja luonnon käyttöarvoon pohjautuvat ympäristösäädökset todennäköisesti nopeuttavat tuhoamistahtia.

Useat Euroopan osavaltiot edistävät ennakoivasti liuskekaasun etsintää, jota myös “säröttämiseksi” kutsutaan - tällä menetelmällä on tutkitusti laajoja negatiivisia seuraamuksia luonnolle. EU kannattaa biologisen monimuotoisuuden korvaamista ja useat valtiot ovat ehdottaneet järjestelmiä (kuten UK:ssa 2015). Tämä järjestelmä nopeuttaa suunnitteluprosessia, jossa tuhotut ekosysteemit voitaisiin hyvittää korvaamalla ekosysteemejä muualla. Tämä yhdistettynä “säröttämispolitiikkaan” saattaisi viedä meidät peruuttamattomien ja tuhoisien käännekohtien yli. Samanlaisia asetuksia ehdotellaan myös muualla maailmassa. Siksi Eurooppalaisilla on kiire pistää toimeksi heti.

Tuore EU:n ympäristön pääosaston teettämä tutkimus osoittaa, että 95% Eurooppalaisista kokee ympäristö-ongelmat tärkeinä, sekä 81% uskoo että Eurooppalainen ympäristölainsäädäntö on tarpeen suojellaksemme ympäristöä maassamme. EU:n suosio on sukeltanut viime vuosina yhtä matkaa äänestäjien määrän kanssa vuodesta 2007. Jos aloite raamitetaan taidokkaasti, voisimme tarjota EU:lle mahdollisuuden parantaa suosiotaan johtamalla maailmaa kovin tarpeellisella ympäristölainsäädännön rukkaamisella, luodaksemme lailliset puitteet todellisen kestävyyden saavuttamiseksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti