19.11.2015

Tavoite

Tavoite

 • Helpottaa luonnon oikeuksien todellista tunnustamista ja kunnioittamista kansalaisaloitteella, jota tässä selitetään tarkemmin:
 • Helpottaa kansallista, paikallista ja alueellista aloitteentekoa, pyrkimyksenä luoda molemminsuuntainen “ryöppyvaikutus”; 
 • Tutkia, kuinka luonnon oikeudet vaikuttavat EU:n lakeihin ja direktiiveihin ja ottamaan sen huomioon ECI-lomakkeessa; 
 • Laatia luonnon oikeuksien direktiivi lähetettäväksi ECI-lomakkeen mukana (ei pakollinen, mutta helpottava askel); 
 • Suunnitella, käynnistää ja koordinoida multimediaa sekä vetoomuskampanjoita EU:ssa. Tarvitsemme vähintään 7 osavaltiota vähimmäisvaatimusten täyttämiseen, mutta pyrimme käyttämään aloitetta jokaisessa EU-maassa; 
 • Kerätä vähintään miljoona tukijaa EU:n kansalaisilta vähintään 7:ssä osavaltiossa kampanjoiden nettipohjaisen vetoomuksen avulla; 
 • Pitää yhteyttä EU-komissioon ja esitellä aloitetta kansalaiskomitean kautta, koostuen vähintään 7 asukkaasta eri osavaltioista; 
 • Lisätä tietoisuutta tarpeesta kokonaisvaltaiseen muutokseen “käyttöarvosta” “itseisarvoon” ja kuinka tämä pönkittää kaikkia nykyaikaisia järjestelmiämme; 
 • Edistää ymmärrystä kokonaisvaltaisen muutoksen tarpeesta ja kuinka tämä onnistuu luonnon oikeuksien avulla; 
 • Lisätä ymmärrystä nykyisten lakien ja talousjärjestelmien käytännöllisistä puutteista tarjoten kansalaisille mahdollisuuden muutokseen ruohonjuuritasolta lähtien; 
 • Edistää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon ja elintilan oikeuksiin; 
 • Helpottaa yleistä kulttuurillista muutosta suhtautumisessa luonnon riippuvuussuhteisiin, niin median, koulutusohjelmien kuin asioiden ajamisen kautta - siirtyen “ylivallan” illuusiosta “yhteisvaltaan”; 
 • Helpottaa luontoyhteyden uudistumista sisältäpäin;

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti